• Statement tegen racisme

  Alphense Boys ondersteunt het initiatief van dit weekend om een statement tegen racisme te maken. We vragen alle teams (leiders/spelers/ouders) en scheidsrechters om – in overleg met de tegenstanders – na het eerste fluitsignaal/de aftrap een minuut niet te voetballen. Tekst en uitleg lijkt ons overbodig, maar als je meer wilt weten over de acties lees dan verder: https://nos.nl/artikel/2311045-racisme-in-voetbal-gaat-veel-verder-dan-geschreeuw-op-tribune.html https://www.knvb.nl/nieuws/themas/sportiviteit-respect/58212/hartverwarmende-reacties-clubs-racisme-moet-de-wereld-uit Heb je [lees meer]

  57 keer gezien

  Verder lezen

  1 van pagina 803

 • Leider(st)ers jeugdteams die het D.W.F. gebruiken. De huidige gegevens voor het inloggen zijn op onverklaarbare wijze uit Sportlink verwijderd. Inmiddels is er een nieuwe code aangemaakt. Stuur u even een mail naar wedstrijdzakenjeugd@alphenseboys.nl dan zal ik u de nieuwe code toezenden. Hoofd wedstrijdzaken en wedstrijdcoördinator Alphense-Boys jeugd

  41 keer gezien

  Verder lezen

  795 van pagina 803

 • Algemene Ledenvergadering

  Maandagavond 18 november a.s. wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden, aanvang 20.00 uur in het clubhuis. Het bestuur praat u dan graag bij over de actuele ontwikkelingen bij Alphense Boys. Traditioneel wordt op deze najaarsvergadering ook altijd de jaarrekening over het vorige seizoen behandeld, inclusief het verslag van de Kascontrolecommissie. Bijzondere agendapunten zijn dit keer het voorstel tot benoeming van een aantal nieuwe ereleden en de viering van het 90-jarig bestaan in 2020. Wij rekenen weer op een mooie opkomst. De vergaderstukken, zoals de notulen van de ALV van 1 april jl.,[lees meer]

  155 keer gezien

  Verder lezen

  1 van pagina 803

 • AUTO-onderdelen24.nl