• Privacy / AVG • Op 25 mei 2018 trad de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. ook wel de nieuwe privacywet genoemd. Alphense Boys neemt de privacy van leden en overige relaties, zoals sponsors, vanzelfsprekend serieus. Wat betekent dit in onze praktijk?

  Voor de nieuwe privacywet zijn openheid en transparantie essentieel bij het verkrijgen en opslaan van persoonlijke gegevens. Hieronder vatten we de belangrijkste feiten rondom de AVG - de nieuwe wet op de bescherming van persoonsgegevens - samen:

  • Wij zijn volledig transparant over welke gegevens we van u gebruiken.
  • Wij delen uw gegevens nooit met andere partijen voor commerciële doeleinden.
  • U heeft het recht om in te zien hoe we uw data gebruiken.
  • U heeft het recht op vergetelheid (het volledig wissen van uw persoonlijke data).
  • Uw persoonlijke gegevens zijn bij Alphense Boys goed beschermd.

  Voor een volledig overzicht van hoe wij met persoonsgegevens omgaan, verwijzen we u graag naar de op deze website te publiceren privacyverklaring, geheimhoudingsverklaring, toestemmingsverklaring, verwerkersovereenkomst en het document bewaartermijnen van Alphense Boys. Alle vrijwilligers, leiders en trainers worden op de hoogte worden gebracht over de spelregels die binnen Alphense Boys worden gehanteerd.Het gebruik van privacygevoelige informatie vraagt enerzijds kennis en inzicht in wat wel en wat niet (meer) mag. Daarnaast gaat het vooral ook om bewustwording in gedrag en handelen.Vanuit het bestuur is Ronald Hendricx aanspreekpunt en coördinator voor dit proces.