• Algemene Vergadering

    Alphense Boys houdt tweemaal per jaar een Algemene Vergadering. Tijdens de voorjaarsvergadering (mei/juni) wordt de begroting voor het volgende seizoen gepresenteerd en vastgesteld. Tijdens de najaarsvergadering (november/december) wordt de Jaarrekening over het vorige seizoen toegelicht en vastgesteld. Uiteraard staan meer onderwerpen op de agenda. Leden mogen ook zelf agendapunten indienen. Dit kan alleen schriftelijk, via de mail (secretaris@alphenseboys.nl).

    De uitnodiging voor de Algemene Vergadering wordt uiterlijk twee weken vantevoren gemaild naar het mailadres dat in Sportlink bekend is. 

  • Algemene Vergadering op 24 juni 2024

    De voor maandag 3 juni a.s. aangekondigde Algemene Vergadering is verplaatst naar maandag 24 juni 2024. De uitnodiging en agenda worden uiterlijk twee weken vantevoren naar de leden gemaild.