• Algemene Vergadering

    Alphense Boys houdt tweemaal per jaar een Algemene Vergadering. Tijdens de voorjaarsvergadering (mei/juni) wordt de begroting voor het volgende seizoen gepresenteerd en vastgesteld. Tijdens de najaarsvergadering (november/december) wordt de Jaarrekening over het vorige seizoen toegelicht en vastgesteld. Uiteraard staan meer onderwerpen op de agenda. Leden mogen ook zelf agendapunten indienen. Dit kan alleen schriftelijk, via de mail (secretaris@alphenseboys.nl).

    De uitnodiging voor de Algemene Vergadering wordt uiterlijk twee weken vantevoren gemaild naar het mailadres dat in Sportlink bekend is. 

  • Algemene Ledenvergadering 19 december 2023

    De eerstvolgende Algemene Vergadering wordt gehouden op dinsdag 19 december a.s. De uitnodiging en agenda worden begin december gepubliceerd.