• Opzeggen lidmaatschap

    Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk tot 31 mei van elk jaar. Stuur een mail naar ledenadministratie@alphenseboys.nl.

    Wie niet voor 31 mei opzegt, is automatisch lid in het volgende seizoen en derhalve ook verplicht om contributie te betalen. Voor opzeggingen na 31 mei wordt - gedurende de overschrijvingstermijn - een bedrag van 25,00 euro administratiekosten in rekening gebracht.