• Inning van contributie met NIKKI

 • Alphense Boys werkt voor de inning van de contributie samen met NIKKI. NIKKI helpt en ondersteunt onze vereniging bij het innen en verwerken van de contributie. Om de contributie te betalen, ontvangen onze leden een iDEAL-betaallink via e-mail, sms of whatsapp.

  De leden kunnen kiezen om hun contributie in tien maandelijkse termijnen te betalen óf in één keer. Voor de termijnbetaling worden administratiekosten in rekening gebracht (zie verder bij Administratiekosten termijnbetalingen). Voor betaling van de contributie in één keer, worden geen administratiekosten gerekend. Hieronder leggen we uit hoe de methode precies werkt en waarom het bestuur van Alphense Boys voor de samenwerking met NIKKI heeft gekozen.

 • Zo werkt NIKKI

  Stap 1

  De leden van Alphense Boys ontvangen aan het begin van het seizoen (augustus) een mail van NIKKI met de vraag om hun contributie te voldoen. Dit kan op twee manieren:

  • In één keer.
  • In tien maandelijkse termijnen.

  Uniek mailadres afzender
  NIKKI gebruikt als afzender van deze mail een apart mailadres. Dit is een correct e-mailadres uit het systeem van NIKKI. Via dit unieke mailadres ziet NIKKI uw eventuele reactie op deze mail direct bij uw persoonlijke gegevens terug in het NIKKI-systeem.

  Stap 2

  In de mail staan twee betaallinks: een link om het bedrag in één keer te voldoen en een link om de termijnbetaling te voldoen. Let op: bij betaling in één keer worden geen administratiekosten in rekening gebracht, bij betaling in termijnen wél. Zie verder bij Administratiekosten termijnbetalingen.

  Stap 3

  De leden die voor termijnbetaling kiezen, ontvangen aan het einde van elke volgende maand (september 2022 – mei 2023) steeds een nieuw mailbericht van NIKKI om de volgende termijn te betalen. Alle e-mails bevatten een betaallink om uw betaling te vergemakkelijken.

  Waarom samenwerking met NIKKI?

  Het bestuur van Alphense Boys heeft voor de samenwerking met NIKKI gekozen, omdat de inning van de contributie al jarenlang en telkens opnieuw een heikele kwestie is. Er zijn om te beginnen altijd leden met een betalingsachterstand. Het vergt van de leden- en contributieadministratie (die door vrijwilligers wordt uitgevoerd) veel energie om leden telkens te moeten herinneren. Uiteindelijk blijven er dan toch altijd nog leden in gebreke, waardoor het totaalbedrag aan achterstallige contributie fiks kan oplopen, tot enkele tienduizenden euro’s per seizoen.

  Op zoek naar een oplossing voor deze problematiek, ontdekte Alphense Boys het NIKKI-systeem en is een samenwerking aangegaan om de adminstratieve lastendruk voor onze vrijwilligers te verlichten. Een groot voordeel hiervan is bovendien dat leden per maand hun contributie kunnen voldoen, waardoor het bedrag overzichtelijk is. Betaling kan snel en gemakkelijk via een IDEAL-betaallink, zoals hiervoor al is uitgelegd.

 • Toelichting

  Administratiekosten termijnbetalingen

  Het bestuur van Alphense Boys en NIKKI hebben een vast bedrag afgesproken voor de administratiekosten bij betaling in maandelijkse termijnbetalingen. Deze administratiekosten bedragen 10% van de contributie, met een maximum van 19 euro per seizoen. Deze kosten worden maandelijks opgeteld bij het feitelijke contributiebedrag. In de praktijk komt het er dus op neer dat leden die voor betaling in termijnen kiezen, hiervoor 1,90 euro administratiekosten per termijn betalen. Voor de zogeheten ‘rustend leden’ is dat bedrag iets meer dan één euro (bij het huidige contributiebedrag).

  Inning selectievergoeding

  Spelers in de jeugdselecties betalen een zogenoemde selectietoeslag. Dit bedrag wordt tegelijk met de inning van de jaarcontributie c.q. de eerste termijnbetaling in rekening gebracht.

  Vergoedingen via instanties, zoals het Jeugddeelnamefonds

  Wanneer de contributie via het Jeugddeelnamefonds of een andere instantie/rechtspersoon wordt vergoed, moet u dit zelf aanvragen. Neem hiervoor contact op met de desbetreffende instantie/persoon om dit in werking te stellen. Houd u er rekening mee dat niet alle instanties de selectiebijdrage vergoeden.

  Let op

  Het bestuur van Alphense Boys en NIKKI hebben nog de volgende vaste afspraken gemaakt:

  - Alle communicatie over de inning van de contributie en verdere afhandeling daarvan, ligt in handen van NIKKI. Al uw vragen en verzoeken omtrent de contributiebetaling kunt u per e-mail aan hen voorleggen. Mail in dat geval naar contributie@nikki.nl. Vermeld in deze e-mail altijd uw juiste persoonsgegevens (naam lid, postadres, e-mailadres en telefoonnummer) en laat in uw e-mail altijd duidelijk weten dat u van Alphense Boys bent, omdat NIKKI van meerdere sportverenigingen de inning van contributiegelden verzorgt.

  - Alphense Boys neemt gedurende het seizoen geen contante betalingen aan. De vereniging zal u doorverwijzen naar NIKKI.

  - Indien u dat wenst kunt u ook rechtstreeks betalen op het bankrekeningnummer van NIKKI.

  - NIKKI heeft toestemming van de vereniging om bij uitblijven van betalingen een incassoprocedure op te starten.