• VriendenLoterij

  • Alphense Boys heeft een samenwerking met de VriendenLoterij. De VriendenLoterij helpt ons bij het realiseren van onze doelen en projecten. Elke kwartaal ontvangen wij namelijk inkomsten vanuit de loten die voor Alphense Boys meespelen in de VriendenLoterij. 

    Minimaal 40% van de inleg van de meespelende loten wordt door de VriendenLoterij afgedragen aan onze Alphense Boys. Met deze inkomsten kunnen wij bijvoorbeeld nieuwe materialen aanschaffen of activiteiten organiseren.

    Een keer in de zoveel tijd brengen wij als Alphense Boys de samenwerking met de VriendenLoterij onder de aandacht door middel van een actie.

  • Over de VriendenLoterij

    De VriendenLoterij is een non-profit organisatie, opgericht om structureel geld in te zamelen voor goede doelen in Nederland. De VriendenLoterij steunt goede doelen, culturele instellingen én ruim 3.500 clubs, verenigingen en stichtingen in Nederland. 

    Meer weten? Ga naar www.vriendenloterij.nl/clubs