• Corona Protocol Alphense Boys - update 1 oktober 2020

  Vooraf

  Bent u (of uw kind) lid van Alphense Boys, heeft u (of uw kind) zich laten testen en is de uitslag van de test positief, geef dit dan s.v.p. onmiddellijk door aan onze corona-coördinator Ronald Hendricx. Mail naar info@hendricxconsultancy.com. Informeer tevens de leider/trainer van het team (junioren) en/of de aanvoerder (senioren).

  Indien iemand in het huishouden op corona is getest, dan mogen gezinsleden het complex niet bezoeken totdat de uitslag bekend is. Bij een positieve testuitslag (besmetting) moet het gezin 10 dagen in thuisquarantaine.

  Mondkapjes

  Op ons complex geldt voor alle bezoekers het dringende advies om een mondkapje te dragen.

   

  Coronabeleid Alphense Boys

  Het (aangepaste) coronabeleid van Alphense Boys is erop gericht om:

  -        trainingen en wedstrijden door te kunnen laten gaan;

  -        groepsvorming en daarmee de kans op verspreiding van het virus en besmettingen te voorkomen. Inzet is om het aantal contactmomenten zo laag mogelijk te houden.

  We kijken dus niet naar wat er volgens de regels van het RIVM/de overheid/de KNVB misschien allemaal nog wél mogelijk is, maar stellen maatregelen op om het aantal contactmomenten rondom wedstrijden en trainingen zoveel mogelijk te beperken.

   

  Protocol (update 1 oktober 2020)

  Het coronaprotocol van Alphense Boys geldt voor alle bezoekers van ons complex (leden, vrijwilligers, scheidsrechters, toeschouwers, ouders, leveranciers, media/pers etc.). Het bestuur gaat er van uit dat iedereen die ons complex betreedt, zijn/haar verantwoordelijkheid neemt en zich aan de regels van dit protocol houdt. Overtreding kan grote nadelige gevolgen hebben voor de vereniging in het algemeen en het verloop van de wedstrijden/competities. Alle bezoekers zijn daarom verplicht dit protocol op te volgen en dit geldt tevens voor aanwijzingen van bestuursleden en andere functionarissen van Alphense Boys.

  Dit protocol bevat een algemeen deel én specifieke delen voor de verschillende gebouwen en doelgroepen. We wijzen ook nog op de algemene regels voor hygiëne en het vervoer van/naar wedstrijden en trainingen.

  Heeft u opmerkingen over of aanvullingen op dit protocol? Mail deze dan s.v.p. naar secretaris Gerard Haverkamp (secretaris@alphenseboys.nl).

   

  Maatregelen

  Algemeen

  Voor elke situatie geldt: gebruik uw gezond verstand! We houden ons aan de volgende basisregels:

  -        Heb je klachten? Blijf thuis.

  -        Houd 1,5 meter afstand.

  -        Vermijd drukte.

  -        Was vaak je handen.

  -        Schud geen handen.

  -        Hoest en nies in je elleboog.

  -        Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze weg in de vuilcontainers.

  Bezoekers houden 1,5 meter afstand tot elkaar en tot de spelers, tenzij ze uit één huishouden komen.

  Toegang tot het complex

  • Bij trainingen en wedstrijden is op dit moment geen publiek toegestaan. Om invulling aan deze maatregel te geven, is het complex van Alphense Boys níet toegankelijk voor ouders en/of andere toeschouwers.
  • Ouders die kinderen voor trainingen en/of wedstrijden komen halen/brengen, hebben geen toegang tot het complex. De enige uitzondering geldt – conform de richtlijnen van KNVB/RIVM – voor ouders die als chauffeur optreden, van spelers tot en met 19 jaar, van een (bezoekend of uitspelend) team. Zij worden tot de ‘teambegeleiding’ gerekend en vallen daardoor niet onder de regels die voor toeschouwers gelden. Om onheus gebruik van deze bepaling tegen te gaan, stelt Alphense Boys een maximum van vijf aan het aantal ouders die als chauffeur optreden. Het bestuur van Alphense Boys vraagt de eigen elftallen om het aantal ouders/chauffeurs naar uitwedstrijden tot het minimum te beperken.
  • Na afloop van de training of de wedstrijd dienen spelers/trainers/begeleiders het complex zo spoedig mogelijk weer te verlaten.

  Toegang en gebruik van clubhuis/kantine

  • De kantine is tot nader order gesloten.
  • De commissiekamer is alleen geopend voor de noodzakelijke activiteiten rondom wedstrijden en het (wedstrijd)secretariaat; níet voor vergaderingen of andere bijeenkomsten/gesprekken.

  Per spelend team is het slechts 1 persoon toegestaan om de commissiekamer te betreden. Dit geldt zowel voor de Boys-teams als de tegenstander. In de commissiekamer zal het dienstdoend commissielid u, met inachtneming van de 1,5 meterregel, wijzen op uw verantwoordelijkheden en de spelregels rondom corona die op ons complex gelden. U wordt verzocht om zoveel als mogelijk te gaan zitten.

  Deze afspraken gelden ook voor scheidsrechters en assistent-scheidsrechters.

  Toegang en gebruik kleedkamergebouw voor trainingen

  Eénrichtingsverkeer

  In het kleedkamergebouw geldt éénrichtingsverkeer. Houd de aangegeven looproutes aan.

  • Ingang: aan de zijde van veld 1 of 3.
  • Uitgang: op de kruising halverwege de kleedkameraccommodatie, links en rechts.

   

  Het kleedkamergebouw is alleen toegankelijk voor spelers met hun trainers/begeleiders, voor scheidsrechters en voor de door Alphense Boys aangewezen functionarissen. Iedere bezoeker dient 1,5 meter afstand tot de spelers te houden.

  Het is niet toegestaan om consumpties voor het team mee te nemen en/of te nuttigen in de kleedkamers.

  Overige bezoekers mogen het kleedkamergebouw niet betreden, tenzij u een afspraak heeft om bestellingen van kleding af te halen (zie ook bij 'kledingwinkel’).

  Toegang en gebruik kleedkamergebouw voor wedstrijden

  • Op wedstrijddagen zijn de kleedkamers 1-9 beschikbaar voor bezoekende teams. De kleedkamer 10 en 11 zijn beschikbaar voor meisjes- en vrouwenteams. De kleedkamers 12-20 zijn beschikbaar voor teams van Alphense Boys.
  • De kleedkamers mogen uitsluitend worden gebruikt om spullen neer te zetten en het tenue in orde te maken. De kleedkamers kunnen door meerdere teams/verenigingen moeten worden gedeeld; ze mogen daarom niet op slot worden gedaan.
  • In de kleedkamers mogen geen besprekingen worden gehouden. Eventueel zijn hiervoor de tribune (buiten) en de tent op het terras beschikbaar. Uiteraard geldt op deze plaatsen de 1,5 meter maatregel.
  • Het is spelers niet toegestaan zich vrij op in de kleedkameraccommodatie te bewegen. Er moet 1,5 meter afstand tussen de trainers, overige staf en wisselspelers vanaf 18 jaar onderling worden gewaarborgd (dit geldt óók in de dug-out of op de bank).
  • Er wordt geen limonade of thee uitgedeeld.

  Kledingwinkel

  • Bezoek aan de kledingwinkel is alleen op afspraak. Er zijn maximaal twee bezoekers uit één gezin toegestaan. Ook hier geldt nadrukkelijk de 1,5 meter maatregel. De hal, het ballenhok of de kleedkamers mogen niet als wachtruimte worden gebruikt.

  Materiaalgebruik

  • De ruimte van de ballenkasten in het kleedkamergebouw is toegankelijk voor 1 persoon per keer. Er zal buiten deze ruimte op 1,5 meter afstand gewacht moeten worden, voordat men in de materiaalruimte kan wisselen.
  • Trainers wordt gefaciliteerd in het kunnen dragen van latex handschoenen.
  • Voor het betreden van de materiaalruimte dient men de handen te desinfecteren met het aldaar aanwezige desinfectiemiddel.
  • Toiletten in kleedkamergebouw blijven toegankelijk. De RIVM-richtlijnen voor het wassen van handen (20 seconden met zeep) gelden voor elk toiletbezoek. Blowers voor het drogen van de handen zijn uitgeschakeld en daardoor niet te gebruiken.
  • De EHBO-ruimte is voorzien van persoonlijke beschermingsmiddelen, zodat aan geblesseerde spelers veilig hulp kan worden verleend.

  Gebruik tribune en tent op het terras

  • Het buitengedeelte van de tribune en de tent op het terras mogen desgewenst worden gebruikt voor teambesprekingen, met inachtneming van de 1,5 meter maatregel. Het is niet toegestaan om in/onder de tent consumpties te nuttigen. Het is voorschrift dat na een training of wedstrijd iedereen zo spoedig mogelijk naar huis gaat.
  • De vergaderruimten en kleedkamers in de tribune zijn gesloten.
  • Het is niet toegestaan om consumpties voor het team mee te nemen en/of te nuttigen in de tent of op/in de tribune.

  Vervoer

  • Rijden met de auto: Je mag met mensen uit een ander huishouden in de auto zitten. Het advies is dan om vanaf 12-jarige leeftijd een mondkapje te dragen.
  • Rijden met de bus: Iedereen vanaf 13 jaar is verplicht een mondkapje te dragen. Zet het mondkapje op voor je instapt. Houd rekening met elkaar en geef elkaar ruimte in de bus. Stap de bus in via de achterdeur.

  Hygiëne rondom training en wedstrijd

  • Laat uw kind(eren) in sporttenue naar de trainingen en wedstrijden komen (dit geldt ook voor de trainers).
  • Alle kleedkamers zijn bij wedstrijden in principe open voor spelers, trainers, leiders, scheidsrechters en aangewezen functionarissen.
  • Het gebruik van de kleedkamers is beperkt (zie bij toegang en gebruik kleedkamergebouw). Douchen en/of een nazit/nabespreking zijn niet toegestaan.
  • Geforceerd stemgebruik en/of zingen langs/op het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.
  • Spelers melden zich bij binnenkomst voor een check door de teamleiding. We schudden natuurlijk geen handen en geven geen high-five.
  • Ga direct naar huis wanneer er klachten ontstaan, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.

   

  Specifieke doelgroepen

  SPELERS

  • Houd er rekening mee dat wanneer de wedstrijd/training klaar is, de speler meetelt als publiek en 1,5 meter afstand dan moet aanhouden, tenzij je direct het complex verlaat. Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de wedstrijd/training dienen spelers van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantine.
  • Line-up/betreden speelveld voorafgaand aan de wedstrijd:

  - De teams betreden gefaseerd het speelveld.

  - Er wordt geenline-up gedaan en er worden geen handen geschud.

  - Beide aanvoerders melden zich voor de toss bij de scheidsrechter rondom de middenstip. Houd ook hierbij de 1,5 meter afstand in acht.

  • Zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebt zoals bij het vieren van een overwinningsmoment en tijdens een wissel.
  • Pak de bal zo min mogelijk met je handen vast, tenzij je keepershandschoenen aanhebt.
  • Probeer de bal zo min mogelijk te koppen.
  • Neem je eigen bidon mee om uit te drinken.

  TRAINERS

  • Vermijd als trainer geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen.
  • Trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot spelers tot en met 12 jaar. Houd 1,5 meter afstand met spelers van 13 jaar en ouder, tenzij noodzakelijk voor (veilige) uitvoering van de training.
  • Zorg ervoor dat spelers buiten de normale en noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebben, zoals tijdens het vieren van een doelpunt of  overwinningsmoment of tijdens een wissel.
  • Help de spelers om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt.
  • Volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen.