• Algemene Ledenvergadering 2021 - 12 juli 2021 • Leden van Alphense Boys,

  De voor 22 juni jl. aangekondigde Algemene Ledenvergadering is verplaatst naar maandag 12 juli a.s. Deze wordt niet online gehouden, maar in het clubhuis. Aanvang 20.00 uur.

  De agenda staat hieronder.

  De stukken bij de verschillende agendapunten liggen op 12 juli a.s. vanaf 19.00 uur ter inzage in de kantine.  • Agenda ALV - 12 juli 2021

  1. Opening (20.00 uur)

  2. Vaststellen definitieve agenda

  3. Notulen ledenvergadering 10 november 2020

  4. Relevante binnengekomen- en uitgaande stukken

  5. Mededelingen van de voorzitter

  6. Financiƫn (Begroting seizoen 2021-2022)

  7. Voorstel tot benoeming van Leden van Verdienste

  8. Rondvraag

  9. Sluiting • BELANGRIJK: Als bij aanvang niet het volgens de statuten vereiste minimum aantal leden aanwezig is, dan vindt de volgende Algemene Ledenvergadering plaats op maandag 12 juli 2021 om 20.30 uur.