• Algemene Ledenvergadering 2021 • Leden van Alphense Boys,

  Hierbij ontvangt u een aankondiging van de Algemene Ledenvergadering die op dinsdag 22 juni a.s. (aanvang 20.00 uur) wordt gehouden. Dit is tevens uw uitnodiging. Ook al gaat het met de corona-versoepelingen de goede kant op, tóch kiest het bestuur er voor alle zekerheid voor om deze vergadering opnieuw online te houden.

  Om aan de vergadering deel te kunnen nemen, dient u zich vooraf aan te melden. Hiervoor hebben we een formulier op de site gezet, waar u een aantal gegevens moet invullen. Deze aanmelding is nodig om u de link te sturen, om op 22 juni toegang tot de vergadering te krijgen.


 • Hieronder staat meer informatie over het verloop van de vergadering. Vanaf 18 juni zijn de vergaderstukken in te zien. Ook hiervoor heeft u de link nodig die aan u – na de registratie – wordt toegezonden.

  Het bestuur is zich er terdege van bewust dat online vergaderen voor sommige leden lastig is om te realiseren. We gaan er vooralsnog van uit dat zij met hulp van familie of kennissen de vergadering toch online bij kunnen wonen. Zo mogelijk zal het bestuur hier nog ondersteuning bij aanbieden.


  Voorlopige agenda ALV - 22 juni 2021

  1. Opening (20.00 uur)

  2. Vaststellen definitieve agenda

  3. Notulen ledenvergadering 10 november 2020

  4. Relevante binnengekomen- en uitgaande stukken

  5. Mededelingen van de voorzitter

  6. Financiën (Begroting seizoen 2021-2022)

  7. Voorstel tot benoeming van Leden van Verdienste

  8. Rondvraag

  9. Sluiting

 • Aanmeldformulier ALV

  Versturen
 • BELANGRIJK : Als bij aanvang niet het volgens de statuten vereiste minimum aantal van 30 seniorleden aanwezig is, dan vindt de volgende Algemene Ledenvergadering plaats (online) op dinsdag 22 juni 2021 om 20.30 uur.