• Algemene Ledenvergadering

    Alphense Boys houdt tweemaal per jaar een Algemene Ledenvergadering. Tijdens de voorjaarsvergadering (mei/juni) wordt de begroting voor het volgende seizoen gepresenteerd en vastgesteld. Tijdens de najaarsvergadering (november/december) wordt de Jaarrekening over het vorige seizoen toegelicht en vastgesteld,

    Uiteraard staan meer onderwerpen op de agenda. Leden mogen ook zelf agendapunten indienen. Dit kan alleen schriftelijk, via de mail (secretaris@alphenseboys.nl).

    De uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering wordt uiterlijk twee weken vantevoren gemaild naar het mailadres dat in Sportlink bekend is. 

  • Uitnodiging

    Zodra datum en agenda van de eerstvolgende ALV bekend zijn, worden die hier gepubliceerd.