• Algemene Ledenvergadering

    Alphense Boys houdt tweemaal per jaar een Algemene Ledenvergadering. Tijdens de voorjaarsvergadering (mei/juni) wordt de begroting voor het volgende seizoen gepresenteerd en vastgesteld. Tijdens de najaarsvergadering (november/december) wordt de Jaarrekening over het vorige seizoen toegelicht en vastgesteld,

    Uiteraard staan meer onderwerpen op de agenda. Leden mogen ook zelf agendapunten indienen. Dit kan alleen schriftelijk, via de mail (secretaris@alphenseboys.nl).

    De uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering wordt uiterlijk twee weken vantevoren gemaild naar het mailadres dat in Sportlink bekend is. 

  • Algemene Ledenvergadering 4 juli 2023

    De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op dinsdag 4 juli 2023. Leden ontvangen de uitnodiging met agenda hiervoor via de mail op uiterlijk 20 juni a.s.