• Algemene Ledenvergadering 21 maart 2022

  27 juni 2022

   

  Aan de leden van Alphense Boys,

   

  Hierbij ontvangt u de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van Alphense Boys, die op maandag 11 juli a.s. (aanvang 20.00 uur*) wordt gehouden. De (voorlopige) agenda voor de vergadering treft u hieronder aan.

   

  Agenda

  1. Opening (20.00 uur)
  2. Vaststellen definitieve agenda
  3. Notulen ledenvergadering 21 maart 2022
  4. Relevante binnengekomen- en uitgaande stukken
  5. Mededelingen van het bestuur
  6. Begroting 2022-2023
  7. Statuten en huishoudelijk reglement
  8. Bestuurszaken
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

   

  De notulen van de ALV van 21 maart 2022 en de begroting 2022-2023 liggen maandag 11 juli 2022 vanaf 19.00 uur in de kantine ter inzage. De begroting is per 8 juli a.s. (streefdatum) beschikbaar en kan worden opgevraagd bij de secretaris. Mail hiervoor naar secretaris@alphenseboys.nl.

  Bericht van verhindering kan eveneens via dit mailadres aan het bestuur worden doorgegeven.

   

  * Als bij aanvang niet het volgens de statuten vereiste minimum aantal van 30 seniorleden aanwezig is, dan vindt de volgende Algemene Ledenvergadering plaats op maandag 11 JULI 2022 om 20.30 uur. • BELANGRIJK: Als bij aanvang niet het volgens de statuten vereiste minimum aantal leden aanwezig is, dan vindt de volgende Algemene Ledenvergadering plaats op maandag 21 maart 2022 om 20.30 uur.