• Op weg naar een rookvrije generatie

 • Protocol

 • Rookvrije vereniging

  Alphense Boys was in 2017 één van de eerste voetbalverenigingen die een rookvrij-beleid invoerde. Dat was toen best bijzonder, en nog. We werden bijvoorbeeld genomineerd voor de rookvrij-award. In die tijd moest je nog uitleggen waarom je een rookvrij complex wilde; tegenwoordig heb je wat uit te leggen als je níet rookvrij bent.

  De campagne heeft in de eerste jaren goed gewerkt, maar intussen vinden we weer veel peuken rond onze velden. En heeft een nieuw fenomeen zijn intrede gedaan: vapen (spreek uit: veepen). Dit is een elektronische sigaret, meer informatie over vapen staat in de bijlage 1 van deze notitie. Hier is veel discussie over, maar laten we duidelijk zijn: in het kader van ons rookvrije beleid wordt ook dit bij Alphense Boys niet (meer) toegestaan.

  Alphense Boys past zijn rookvrij-beleid dus op het vapen aan. Dit betekent dat er op ons complex en in de gebouwen (kantine, kleedkamers, tribune) niet mag worden gerookt, ook geen e-sigaretten. De enige uitzondering geldt voor het kleine terras bij de achteruitgang van de kantine.

  Bezoekers van ons complex – leden, vrijwilligers, toeschouwers, iedereen – worden met verschillende uitingen op ons rookvrij-beleid geattendeerd.

   

  Alcoholbeleid

  Huis- en gedragsregels

  1. Het is niet toegestaan in de kantine of elders op het terrein van de vereniging zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken;
  1. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders te gebruiken dan in de kantine, de kleedkamer of op het terras;
  1. Er wordt geen alcohol geschonken aan:

  -          Jeugd tot 19 jaar

  -          Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie.

  1. Het bestuur wil voorkomen dat personen onder invloed van alcohol aan het verkeer deelnemen.

  Op basis hiervan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank aan betreffende personen worden geweigerd.

  1. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen kunnen door het bestuur en door de dienstdoende leidinggevende/barvrijwilliger worden gesommeerd het complex van de vereniging te verlaten. Bij het niet naleven van deze maatregelen kan de politie worden ingeschakeld.

  Alcohol buiten

  Bij thuiswedstrijden van Alphense Boys 1 mogen langs het veld alleen non-alcoholische dranken worden meegenomen en gedronken. Deze dranken moeten in plastic of kartonnen bekers of plastic flesjes zitten. Glaswerk en steen is niet toegestaan buiten het clubgebouw.

  Omdat de vereniging een aan de kantine grenzend afgebakend terras heeft, mogen op dit terras alcoholische dranken worden geschonken en genuttigd. Deze dranken moeten in kunststof of kartonnen bekers worden geschonken.

  Dit protocol is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van Alphense Boys op 4 juli 2023.

 • Historie

  Sinds 1 januari 2018 is het complex van Alphense Boys rookvrij. We roepen al onze leden en bezoekers op om niet te roken. Wie het echt niet kan laten, kan nog terecht op het kleine terras achter ons clubhuis. Op deze pagina geven wij graag een toelichting op ons initiatief, dat in het voorjaar van 2018 overigens werd beloond met een nominatie voor de Rookvrije Generatie Award.

  Door een rookvrij sportterrein:

  • Geven wij kinderen het goede voorbeeld.
  • Maken we roken minder normaal en aantrekkelijk voor kinderen.
  • Draagt u bij aan het realiseren van de Rookvrije Generatie, een generatie kinderen die volledig rookvrij kan opgroeien.
  • Wordt het schadelijke meeroken voorkomen.
  • Bieden wij iedereen een gezonde en veilige sportomgeving waar we rekening houden met elkaar.
  • Zetten wij Alphense Boys positief op de kaart.
  • Hebben we minder last van afval door sigarettenpeuken en -pakjes op het terrein.

  Roken (ook meeroken) is schadelijk

  • Jaarlijks sterven in Nederland ongeveer 20.000 mensen door roken en enkele duizenden door meeroken.
  • Rokers sterven gemiddeld ongeveer tien jaar eerder dan niet-rokers.
  • Los van het feit dat je conditie achteruit gaat, veroorzaakt roken hart- en vaatziekten, kanker, luchtwegklachten en -ziekten, diabetes, long-, tandvlees- en gewrichtsontstekingen, verslechtering van het immuunsysteem, staar en blindheid.
  • Meeroken, het inademen van tabaksrook van iemand anders, is schadelijk. Dit geldt voor zowel het inademen van tabaksrook binnenshuis als tabaksrook in de buitenlucht. Alles telt mee; er is geen veilige hoeveelheid voor het inademen van tabaksrook.
  • Meerokende kinderen hebben meer kans op wiegendood, luchtwegklachten en luchtwegziekten, astma en oorontsteking.
   
  Beschermen van de jeugd
  • Het is belangrijk dat kinderen gezond opgroeien. Sporten is gezond, terwijl (mee)roken erg schadelijk is voor de gezondheid. Roken en sport passen niet bij elkaar.
  • Kinderen worden verleid om te roken als mensen in hun omgeving roken, vooral als het om rolmodellen gaat tegen wie zij opkijken zoals sporters en trainers.
  • Zien roken, doet roken.
  • Roken begint vaak op jonge leeftijd. Twee derde van de rokers is begonnen voor zijn 18e.
  • Elke dag beginnen 100 kinderen met dagelijks roken.
  • Roken is verslavend. Kinderen raken veel sneller verslaafd dan volwassenen. Hoe jonger iemand begint met roken, des te erger de verslaving.
  • De meeste mensen willen dat kinderen rookvrij kunnen sporten. Uit onderzoek weten we dat negen op de tien mensen vinden dat sportterreinen waar kinderen sporten volledig rookvrij moeten zijn.

  De campagne voor een rookvrije generatie bij Alphense Boys is ondersteund door Buro Toob.

 • Daarom is het complex van Alphense Boys rookvrij

  • Zo bieden we een gezonde en veilige omgeving om te sporten.
  • We maken roken minder normaal en aantrekkelijk voor kinderen en daarnaast wordt het schadelijke meeroken voorkomen.
  • We geven kinderen een goed en gezond voorbeeld.
  • De meeste mensen, waaronder ouders, staan er achter dat kinderen worden beschermd tegen tabak.
  • We zetten Alphense Boys positief op de kaart.
  • Er is minder last van afval door sigarettenpeuken en –pakjes op het terrein.
  • We dragen bij aan het realiseren van de Rookvrije Generatie.

  Is roken een eigen keuze waar de sportvereniging buiten staat?

  Het is moeilijk voor kinderen om roken te weerstaan als anderen tegen wie zij opkijken roken, zoals sporters of de trainer. De sportvereniging speelt hierin een belangrijke rol. Rokers worden niet verplicht te stoppen met roken, maar worden gevraagd rekening te houden waar ze bij de vereniging roken.

  Is een rookvrij sportterrein ook vrij van de e-sigaret?

  • Ja, het gebruik van een e-sigaret is geen gezond voorbeeld. De nicotine in een e-sigaret is verslavend en de mate van schadelijkheid van de e-sigaret op de gezondheid is nog niet goed bekend.
  • De e-sigaret kan de drempel om te gaan roken verlagen.
  • Ook schept het onduidelijkheid: kinderen kunnen het verschil niet goed zien.

  Moeten alle rokers die bij Alphense Boys komen stoppen met roken om een rookvrij sportterrein te laten slagen?

  Rookvrije omgevingen zijn prettig voor rokers die proberen te stoppen met roken. Als ze niet steeds sigaretten om zich heen zien, is het makkelijker vol te houden. Rookt u en wilt u stoppen, maar lukt het niet? Ga dan voor tips en hulp naar www.hartstichting.nl/gezond-leven/niet-roken of www.ikstopnu.nl.

  Hoe handhaven we de regels?

  We geven op meerdere plaatsen en manieren aan dat het terrein rookvrij is. We vragen alle medewerkers, vrijwilligers en trainers mensen die roken aan te spreken. Vraag vriendelijk aan diegene die toch rookt of hij/zij bekend is met de afspraken bij Alphense Boys. Vertel over de afspraken en laat diegene weten waar hij/zij kan roken en niet kan roken. Leg ook uit waarom de vereniging een rookvrij beleid heeft. Op den duur wennen mensen aan ons rookvrij-beleid.