• Het bestuur van Alphense Boys nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering, die wordt gehouden op maandag 1 april 2019 a.s. Aanvang 20.00* uur in het clubhuis aan de Sportlaan 2, Alphen aan den Rijn. De voorlopige agenda voor deze avond ziet er als volgt uit: Opening Vaststellen definitieve agenda Notulen ledenvergadering 27 november 2017 Binnengekomen- en uitgaande stukken Jaarverslag 2017-2018 van de secretaris Mededelingen van de voorzitter- Blik op de toekomst- Sponsoring- Nieuwbouwplan clubhuis Financiën - Vaststellen jaarrekening 2017-2018, inclusief verslag van de [lees meer]

    98 keer gezien

    Verder lezen

    2 van pagina 687

  • AUTO-onderdelen24.nl