• Ledenvergadering 11 juli 2022

  Op maandag 11 juli a.s. wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden. De leden krijgen uiterlijk maandag 27 juni a.s. een uitnodiging via de mail, op het mailadres dat bij het secretariaat bekend is. De (voorlopige) agenda voor de vergadering treft u hieronder aan.

  Agenda

  1. Opening (20.00 uur)
  2. Vaststellen definitieve agenda
  3. Notulen ledenvergadering 21 maart 2022
  4. Relevante binnengekomen- en uitgaande stukken
  5. Mededelingen van het bestuur
  6. Begroting 2022-2023
  7. Statuten en huishoudelijk reglement
  8. Bestuurszaken
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

   

  De notulen van de ALV van 21 maart 2022 en de begroting 2022-2023 liggen maandag 11 juli 2022 vanaf 19.00 uur in de kantine ter inzage. De begroting is per 8 juli a.s. (streefdatum) beschikbaar en kan worden opgevraagd bij de secretaris. Mail hiervoor naar secretaris@alphenseboys.nl.

  Bericht van verhindering kan eveneens via dit mailadres aan het bestuur worden doorgegeven.

   

  * Als bij aanvang niet het volgens de statuten vereiste minimum aantal van 30 seniorleden aanwezig is, dan vindt de volgende Algemene Ledenvergadering plaats op maandag 11 JULI 2022 om 20.30 uur.