• Uitnodiging Algemene Ledenvergadering (online)
 • Vanmiddag is aan alle leden een mail gestuurd met de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 22 juni a.s., aanvang 20.00 uur*. De vergadering wordt online gehouden, ook al gaat het met de corona-versoepelingen gelukkig de goede kant op.

  Om aan de vergadering deel te kunnen nemen, dient u zich vooraf aan te melden. Hiervoor hebben we een formulier op de site gezet, waar u een aantal gegevens moet invullen. Deze aanmelding is nodig om u de link te sturen, om op 22 juni toegang tot de vergadering te krijgen.

  Heeft u geen mail ontvangen? Geef dit dan s.v.p. door aan het secretariaat via secretaris@alphenseboys.nl.

  Klik hier om naar het aanmeldformulier te gaan. Heeft u zich reeds aangemeld, dan hoeft u dat niet opnieuw te doen.

   

   

 • Onderaan het formulier staat meer informatie over het verloop van de vergadering. Vanaf 18 juni zijn de vergaderstukken in te zien. Ook hiervoor heeft u de link nodig die – na de registratie – aan u wordt toegezonden.

  Het bestuur is zich er terdege van bewust dat online vergaderen voor sommige leden lastig is om te realiseren. We gaan er vooralsnog van uit dat zij met hulp van familie of kennissen de vergadering toch online bij kunnen wonen. Zo mogelijk zal het bestuur hier nog ondersteuning bij aanbieden.

  De agenda voor de Algemene Ledenvergadering van 22 juni 2021 is als volgt:

  1. Opening (20.00 uur)
  2. Vaststellen definitieve agenda
  3. Notulen ledenvergadering 10 november 2020
  4. Relevante binnengekomen- en uitgaande stukken
  5. Mededelingen van de voorzitter
  6. Vragen van leden - Heeft u een vraag aan het bestuur over zaken die op de vereniging aan de orde zijn, dan kunt u deze alvast stellen in een mail aan de secretaris (secretaris@alphenseboys.nl). Uw vraag wordt tijdens dit agendapunt besproken.
  7. Financiën - Begroting seizoen 2021-2022
  8. Voorstel tot benoeming van Leden van Verdienste
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

   

  We zien uw aanmelding graag tegemoet.

  Met vriendelijke groeten,

  Namens het bestuur van Alphense Boys

   

  Gerard Haverkamp
  secretaris

   

  * Als bij aanvang niet het volgens de statuten vereiste minimum aantal van 30 seniorleden aanwezig is, dan vindt de volgende Algemene Ledenvergadering plaats (online) op dinsdag 22 juni 2021 om 20.30 uur.