• Aanscherping van de corona-maatregelen bij Alphense Boys

  Als gevolg van de nieuwe corona-maatregelen gelden per direct de volgende maatregelen bij Alphense Boys: 

  • De kantine is vanaf heden gesloten.
  • Alleen de commissiekamer is toegankelijk, maar slechts voor de hoogst noodzakelijke activiteiten rondom wedstrijden en dus níet voor vergaderingen of andere bijeenkomsten/gesprekken.
  • Bij wedstrijden en trainingen is géén publiek toegestaan.
  • Ouders die spelers komen halen en/of brengen hebben geen toegang tot het complex.
  • Omkleden dient zoveel mogelijk thuis te gebeuren. Er zijn alleen kleedkamers beschikbaar voor meiden-/damesteams en voor teams met een reisafstand van meer dan 50 km, echter alleen om spullen op te bergen en om even snel het tenue in orde te maken.
  • De kleedkamers gaan niet op slot, omdat ze door meerdere teams/verenigingen moeten kunnen worden gedeeld. In de kleedkamers mogen geen besprekingen worden gehouden.
  • Er wordt geen limonade of thee uitgedeeld.

  Al deze maatregelen zijn erop gericht groepsvorming en daarmee het risico van besmettingen te voorkomen. Voor iedere bezoeker die zich op ons complex bevindt, blijven uiteraard alle andere maatregelen en adviezen van kracht: 1,5 afstand houden, drukte vermijden, geen handen schudden, veel handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog. Blijf thuis als je gezondheidsklachten hebt.

  Donderdag update

  De nieuwe overheidsmaatregelen roepen nog veel vragen op. Door de veiligheidsregio’s, gemeenten en KNVB wordt hard gewerkt om die te verduidelijken. Morgen ontvangen clubs hierover meer gedetailleerde informatie van de KNVB. Donderdagmiddag geeft het bestuur van Alphense Boys een update van de maatregelen.

  De maatregelen van het kabinet gelden vooralsnog tot en met dinsdag 20 oktober a.s.