• Brief aan de leden

  Donderdagavond is door het bestuur, via de mail, een brief aan de leden van Alphense Boys gestuurd. Hieronder publiceren wij de brief ook nog. Heeft u de mail niet ontvangen, dan beschikken wij waarschijnlijk niet over het juiste mailadres. U kunt in een mail naar secretaris@alphenseboys.nl het mailadres laten aanpassen. Ook reacties op de brief kunnen naar dit adres worden gemaild.

  Beste voetballers, ouders en fans,

  Het besluit is gevallen: dit seizoen is voorbij. Dat is wrang voor alle onze voetballers, vrijwilligers en fans en voor de vereniging Alphense Boys. Er zijn geen kampioenschappen te vieren en geen degradaties te betreuren. Evenementen als het Sportweekend en de festiviteiten omtrent het 90-jarig bestaan zijn gecanceld dan wel uitgesteld. Gezondheid gaat voor alles. Dus respecteren wij het besluit van de KNVB en volgen wij de regels van de overheid op.

  Dit seizoen gaat als een nachtkaars uit, ook al hopen we er stiekem op in juni nog een paar keer te kunnen trainen, misschien nog wat oefenwedstrijden te spelen en teams de kans te geven om samen het einde van dit merkwaardige seizoen te ‘vieren’. Denk aan een mixtoernooi, ouders-kind wedstrijden, met een barbecue op het complex van Alphense Boys, maar andere ideeën zijn ook welkom. De kans is aanwezig dat juni te vroeg komt, maar hoop doet toch een beetje leven. Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen, kun je het beste de site goed in de gaten houden en Alphense Boys op social media volgen. Daar houden we dit seizoen nog zo levend als het kan.

  Voor de vereniging Alphense Boys heeft corona ook grote impact. Er zijn zorgen. Hoewel we als bestuur alle zeilen bijzetten, weegt corona zwaar op de financiële balans. De meeste van onze kosten lopen gewoon door. Onlangs hebben veel leden het laatste deel van hun contributie betaald. Daarnaast zijn er veel leden die reeds in september het lidmaatschap voor het hele seizoen overmaakten. Maar je krijgt geen waar voor je geld. Dat beseffen wij ons als bestuur terdege. Toch willen wij een beroep doen op jouw loyaliteit. In deze barre tijd is contributie een zegen, ook al worden we op meer fronten (door gemeente en KNVB) geholpen. Mocht u niettemin door corona een financieel probleem hebben, dan willen wij u daarom graag tegemoet komen, bijvoorbeeld met een regeling. Stuur dan een mail naar secretaris@alphenseboys.nl.

  Op verschillende fronten bekijkt het bestuur wat de gevolgen van corona zijn en worden de bijbehorende maatregelen genomen. De ledenvergadering die we elk voorjaar houden, willen ze zo snel mogelijk houden als er weer vergaderingen mogen worden georganiseerd. We hopen dan ook de begroting voor het nieuwe seizoen rond te hebben en te kunnen presenteren.

  Ondertussen treffen wij voorbereidingen voor het nieuwe voetbaljaar. De teamindelingen worden gemaakt. Met de gemeente is overleg over de aanleg van het kunstgras op veld 5. Wij hopen dat jullie allemaal voor Alphense Boys blijven kiezen en dat jullie volgend seizoen weer in de kleuren rood-wit (tenzij je keeper bent) op het veld staan. Wij gaan er in elk geval alles aan doen om van komende seizoen een doorslaand sportief succes te maken. En een feestelijk seizoen, want de jubileumfestiviteiten staan al gepland voor het najaar van 2020.

  Laten we komend seizoen benutten om het huidige seizoen meer dan te compenseren. Wij rekenen op jullie!

  Namens het bestuur,

  Dennis Captein