• Inschrijven

  Wilt u lid worden van Alphense Boys of uw zoon/dochter opgeven als lid? U kunt bij de vereniging een inschrijfformulier ophalen en invullen of het inschrijfformulier hieronder downloaden. Lever het volledig ingevulde formulier met een kopie van het identiteitsbewijs (en evt. een pasfoto voor de spelerspas) in bij de vereniging. Later ontvangt u via de mail een bevestiging van de inschrijving.

  Wilt u meer informatie over onze Guppen en de SITA F-League (trainen en voetballen voor 4-6-jarigen), kijk dan bij Club/Guppen en SITA F-League).

  De belangrijkste 'spelregels' voor het lidmaatschap van Alphense Boys staan op het inlegvel bij het inschrijfformulier. Op dit informatieblad staan ook de contributiebedragen.

  Download hier het inschrijfformulier. Alleen volledig ingevulde formulieren worden door de ledenadministratie in behandeling genomen. Heeft u vragen over het lidmaatschap, mail dan naar ledenadministratie@alphenseboys.nl  en u ontvangt binnen twee dagen een reactie.

   

 • Spelregels lidmaatschap

  • Het lidmaatschap van Alphense Boys geldt ten minste voor de duur van het lopende seizoen. Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap bent u tot het einde van het seizoen contributie verschuldigd.
  • De contributiebedragen in 2017-2018* zijn:

  Categorie

  jaar

  kwartaal

   

  Junior (1999 t/m 2010)

  € 214,00

  € 53,75

   

  Senior (geb. 1998 of eerder)

  € 280,00

  € 70,00

   

  Guppen (geb. 2012 t/m 2013)

        €   54,00

  € 13,50

   

  Guppen inclusief F-League (2011 en 2012)

  € 108,00

  € 27,00

   

  Rustende leden

  € 108,00

  € 27,00

   

  Baby-guppen (geb. 2014 of later)

  €   27,60

  €   6,90

   

   * Aan het begin van elk seizoen vindt indexatie plaats.

  • Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk tot 31 mei van elk jaar. Wie niet voor 31 mei opzegt, is automatisch lid in het volgende seizoen en derhalve ook verplicht om contributie te betalen. Voor opzeggingen na 31 mei wordt ?? gedurende de overschrijvingstermijn - € 25,00 euro administratiekosten in rekening gebracht.
  • Alphense Boys incasseert de contributie via automatische afschrijving. Leden ontvangen per e-mail een factuur. Als meer leden uit één gezin bij Alphense Boys spelen, ontvangt u voor ieder lid afzonderlijk een factuur.
  • Boetes (als gevolg van KNVB-straffen, kwijtraken van ballen e.d.) worden automatisch geïncasseerd.
  • U betaalt bij inschrijving eenmalig een bedrag van € 15,00 administratiekosten. Dit bedrag wordt bij de eerste contributiebetaling automatisch geïncasseerd.
  • Spelers van (jeugd)selecties betalen een extra bijdrage per seizoen (2017-2018 = € 60,00). Dit bedrag wordt per seizoen door het bestuur vastgesteld en automatisch geïncasseerd.
  • Betaling contributie: het contributiebedrag wordt in de laatste week van elk kwartaal geïncasseerd. Voor betaling van de lidmaatschapskosten via het Jeugddeelnamefonds in Alphen aan den Rijn gelden afwijkende bepalingen.
  • Bij een oplopende contributieachterstand houdt Alphense Boys zich het recht voor om de incasso hiervan uit handen te geven aan het Incasso- en Deurwaarderskantoor van De Kluyver te Alphen aan den Rijn. Voordat hiertoe wordt overgegaan, ontvangt u na het verstrijken van de factuurdatum eerst nog een herinnering en zo nodig een aanmaning. De dossierkosten en eventuele incassokosten worden via een eenmalige incasso verhaald op (de ouders/verzorgers van) het betreffende lid.
  •  Blessures hebben in principe geen invloed op de contributieplicht. Bij langdurige blessures (minimaal 4 maanden) kan de penningmeester na ontvangst van een doktersverklaring, na overleg met het bestuur, een korting toepassen.
  • Afwijkingen op deze regels worden uitsluitend toegestaan na overleg met het bestuur.