Startpagina | Mijn Alphense Boys | Teambeheerder | Aanmelden


Opzeggen?

Alleen schriftelijk of per e-mail!

Wie aan het einde van het seizoen wil stoppen, dient zijn/haar lidmaatschap voor 31 mei 2014 op te zeggen. Dit kan per brief of e-mail (dus altijd schriftelijk!) bij de ledenadministratie.

Stuur uw brief naar het volgende adres:

Alphense Boys
t.a.v. de ledenadministratie
Postbus 1194
2400 BD  Alphen aan den Rijn

U kunt uw opzegging ook mailen naar leden@alphenseboys.nl

Vermeld in uw brief of e-mail: naam, adres (ook postode en woonplaats), de geboortedatum van het lid en de datum waarop de opzegging van kracht wordt.

Opzeggingen bij leiders, trainers, coaches, bestuurders, barmedewerkers of andere vrijwilligers worden NIET geaccepteerd.

Wie zijn/haar lidmaatschap tussentijds beëindigd, dus na 31 mei 2013, is tot aan het einde van het lopende seizoen verplicht om contributie te betalen.


TOELICHTING

Helaas komt het vaak voor dat leden (of hun ouders/verzorgers) zeggen of denken dat zij het lidmaatschap hebben opgezegd, maar dat hun opzegging niet bij de ledenadministratie is doorgekomen. Dit zorgt altijd voor vervelende toestanden bij de inning van (achterstallige) contributie.

Om deze reden neemt de ledenadministratie uitsluitend opzeggingen in behandeling die schriftelijk en voorzien van voldoende portikosten op bovengenoemd adres binnen komen. De afzender krijgt vervolgens een eveneens schriftelijke bevestiging van de opzegging. Deze correspondentie dient als bewijs bij eventuele misverstanden over de afwikkeling van de (nog) verschuldigde contributie. Alphense Boys adviseert u dan ook de opzeggings- en bevestigingsbrief goed te bewaren.

Voor leden die niet schriftelijk bij de ledenadministratie opzeggen en derhalve vermeld blijven in de ledenadministratie voor het (volgende) seizoen blijft de contributieregeling voor het gehele seizoen onverkort van kracht.

Meer informatie nodig? Neem dan contact op met de ledenadministratie via leden@alphenseboys.nl| Laatste aanpassing 26 juli 2013 door Paul Renirie |